بانک اطلاعات تالارهای پذیرایی و خدمات مجالس ایران

شماره موبایل:  ۰۹۱۲۵۷۷۵۶۰۲ – ۰۹۱۲۴۵۴۴۱۲۸ – ۰۹۱۲۱۵۸۱۳۵۹

فکس: ۸۹۷۸۴۰۷۴ – ۰۲۱

پست الکترونیکی : info@talarweb.net
بانک اطلاعات تالارهای پذیرایی، تالارپذیرایی، تالارهای پذیرایی، سالن عروسی، برگزاری مراسم عروسی
راهنمای برگزاری مراسم، برای انتخاب تالارپذیرایی و سالن عروسی