مصاحبه با آقای شکراله زاده مدیریت تالارپذیرایی سفیر و برازنده
مصاحبه با آقای چایچی مدیریت تالارپذیرایی روشنا کرج
مصاحبه با آقای خسروی مدیریت تالارپذیرایی باشگاه نیاوران
مصاحبه با آقای خسروی مدیریت تالارپذیرایی قصرسفید پاسداران

مصاحبه با آقای احمد خانی مدیریت تالارپذیرایی بوستان واحد
مصاحبه با آقای فولادی مدیریت تالارپذیرایی باغ مهران
مصاحبه با آقای کرمانشاهی مدیریت تالارپذیرایی آناهیتا
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development
//]]>