۱۳۹۲/۰۲/۲۹

آموزش فحش دادن از کودکی

آموزش فحش دادن از کودکی شرایط به گونه ای است که انگار اغلب مردم عصبانی و پرخاشگر شده اند و نزاع های لفظی و تبادل عبارات و الفاظ رکیک و زشت به بخشی از مشاهدات روزانه مردمی تبدیل شده که در کوچه، خیابان، بازار و اماکن عمومی در حال رفت […]