۱۳۹۵/۰۵/۲۶

ازدواج اجباری و خودکشی

ازدواج اجباری و خودکشی رابطه زیادی دارد شاید فکر میکنید که آنقدر زمانه عوض شده که دیگر خبری از اجبار در ازدواج نیست و جوانان خودشان دست به انتخاب میزنند، اما باید بگوییم که متاسفانه هنوز هم دخترانی هستند که به زور پای سفره عقد مینشینند. سرنوشت این دختران متفاوت […]