۱۳۹۴/۱۱/۱۲

ازدواج بی دردسر با خانم کارمند

این روزها بسیاری از جوانان اعتقاد دارند زن و مرد باید در كنار هم برای تامین مخارج زندگی تلاش كنند و شاغل بودن خانم یكی از معیارهای مهم و اصلی آنها برای انتخاب همسر است. اما با این وجود، ذهنیت خیلی از ما هنوز حول اداره زندگی به شیوه سنتی […]