۱۳۹۲/۰۶/۱۹

اما یک نکته واقعا مــَــردانه …

اما یک نکته واقعا مــَــردانه … بیایید کمی هم مرد باشیم! زیر بارون اگر دختری رو سوار کردید جای شماره به او امنیت بدهید او را به مقصد مورد نظرش برسانید نه به مقصد مورد نظرتان ! بگذارید وقتی زن ایرانی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت میبیند احساس […]