۱۳۹۶/۰۲/۱۰

جایگاه قسمت در ازدواج

  ✨ از مباحث مهمی که معمولاً در امر ازدواج از آن خیلی سخن به میان می آید، بحث قسمت است. می گویند: سخت گیری نکنید، اگر قسمت باشد می شود و قسمت نباشد نمی شود.قسمت به معنای نقش و اراده نداشتن انسان در رخدادهای زندگی ـ از جمله ازدواج […]
۱۳۹۶/۰۲/۰۲

هفت معیار اشتباه در انتخاب همسر

۱) نداشتن شناخت کافی ۲)ازدواج به امید تغییر ۳)انتخاب هیجانی و عاطفی ۴)انتخاب از روی ظاهر ۵)احساس تنهایی ۶)انتخاب از روی قسمت ۷)عدم مشاوره تخصصی
۱۳۹۴/۰۱/۰۱

معیارهای انتخاب همسر آینده شما

معیارهای انتخاب همسر آینده شما معیارهای انتخاب همسر آینده شما قرار نیست زن زندگی شما بدون نقص باشد، همین که از نظر شما کامل باشد کافی است. اما از کجا باید بدانید که او را پیدا کرده اید؟ در اینجا 9 علامت این که شما زن زندگی خود را یافته […]