۱۳۹۲/۰۶/۰۵

متولدین هر ماهی چه ورزشی انجام دهند

اندامی عالی پیدا کنید متولدین هر ماهی چه ورزشی انجام دهند   نگاه نو به تناسب اندام، توجه به نشانه «برج ها» و وارد کردن آن ها در تمرینات ورزشی است. بیشتر افراد برای مسائل عشقی و کاری به طالع بینی روی می آورند، اما در مورد ورزش چطور؟! حتی […]