۱۳۹۵/۰۳/۱۹

اهمیت اعتقادات مذهبی در ازدواج

پرسش با سلامخواستگاری دختری رفتم که حاضر شده چادر سرش کنه و د راین مدت یک ماه آرام آرام توقعی که از نوع چادر داشتم رو رعایت کرده ، گاهی از حالت تعادل خارج میشم و سخت گیری میکنم باهاش توافق کردم که چشم و ابروش رو آرایش کنه ولی […]