۱۳۹۵/۰۲/۱۲

این جملات را هرگز دوباره به همسرتان نگویید

در هنگام صحبت کردن باهمسرتان لطفاً از کلمات نظیر اوهوم و … استفاده نکنید.