۱۳۹۵/۰۵/۰۶

شوخی هایی ممنوعه با همسر!

به عنوان یک مرد کم از این شوخی ها نداشته اید! زشت ترین شوخی هایی که زن و شوهر باید نگذارند روی زبانشان جاری شود و اگر به این امر مبتلا هستند باید به سرعت این کار را ترک کنند.