۱۳۹۲/۰۷/۱۷

به فکر تغییر رفتار همسرتان نباشید

به فکر تغییر رفتار همسرتان نباشید تمایل به جنس مخالف و تشکیل خانواده در وجود تمام انسان‌ها نهفته است و به همین دلیل هم انسان‌ها ازدواج می‌کنند تا همراه با فردی دیگر زندگی را ادامه داده و به آرامش دست یابند. بنابراین می‌توان گفت این نیازی است که خداوند در […]