۱۳۹۱/۰۵/۱۷

تالارپذیرایی بام طلایی

نام مجموعه: تالارپذیرایی بام طلایی نام مدیریت: آدرس: تهران، میدان راه آهن ، ابتدای خیابان کارگر، تالارپذیرایی بام طلایی تلفن: 33-55688030 ظرفیت: 1200