۱۳۹۳/۰۳/۲۰

تالار پذیرایی فرهنگیان منطقه 16

نام مجموعه: تالار پذیرایی فرهنگیان منطقه 16 آدرس: تهران، ياغچي آباد، خيابان ستاره، مجتمع آموزشي شريعتي تلفن: 55001069