۱۳۹۰/۰۵/۲۷

قبل از ازدواج بخوانید

موفقیت در ازدواج فقط بسته به این نیست که ما شخص مناسبی برای خود پیدا کنیم، بلکه در این است که ما خود نیز شخص مناسبی باشیم..!” لولاند فوستروود “ همین الآن به حالت بدنی خود دقت کنید. درچه وضعیتی هستید؟ آیا آگاهانه فرم بدن خود را در این وضعیت […]