۱۳۹۳/۱۰/۱۷

تشخيص بارداري به روش بوعلي سينا

تشخيص بارداري به روش بوعلي سينا بو علي سينا ۱۰۰۰ سال پيش روشي براي تشخيص بارداري ابداع كرد كه هنوز هم بدون كوچكترين درصد خطا مورد استفاده بزرگان طب سنتي و اسلامي ميباشد. روش تشخيص به شرح ذيل است: چنانچه احتمال بارداري داديد و به باردار بودن خود شك كرديد […]