۱۳۹۵/۱۰/۳۰

دوست داران رنگ نارنجی چه شخصیتی دارند

اگر همسر شما رنگ نارنجی را دوست دارد، درون خود چنین شخصیتی دارد دوست داران رنگ نارنجی چه شخصیتی دارند روانشناسی رنگ نارنجی : دوستداران رنگ نارنجی افرادی اجتماعی ، شوخ طبع، فعال، خونگرم و با نشاط هستند. علاقمندان به رنگ نارنجی میل زیادی به غذا دارند، زندگی خود را […]
۱۳۹۲/۰۹/۰۴

از تیپ شخصیتی خود و اطرافیانتان مطلع شوید

از تیپ شخصیتی خود و اطرافیانتان مطلع شوید تیپ۱: عالی طلب (کارمحور –  مقید به اصول اخلاقی و مسئول) این افراد بیشتر با کمال گرایشان شناخته می شود. تیپ۲: مهرطلب (امدادرسان – مشتاق برای برقراری ارتباط با دیگران – متمرکز بر مورد قبول دیگران واقع شدن) این افراد غالبا با […]