۱۳۹۲/۰۷/۲۷

جشنواره تخصصی تشریفات، خدمات مجالس و رویدادها

با توجه به نگاه ویژه هموطنان عزیز و کلیه مدیران ارشد بخش خصوص و دولتی به چگونگی برگزاری مراسم مختلف اعم از کنفرانس همایش ، سمینار ، مجالس عروسی و … ، با بالاترین سطح و برترین امکانات و در شأن ایرانی بر آن شدیم تا با محوریت شعار این […]