۱۳۹۲/۰۲/۲۹

چند تمرین ساده برای برقراری ارتباط با نوزادی که هنوز به دنیا نیامده است

هنگامی که شما متوجه می شوید باردار هستید، معمولاً روی روزها و هفته های بعد از تولد فرزندتان تمرکز می کنید، در حالی که برای برقراری ارتباط بهتر با نوزادتان لازم است از هم اکنون اقدام کنید. خراسان تحقیقات نشان داده که مادران با یاد گرفتن رفتارهای دلبستگی مانند صحبت […]