۱۳۹۴/۱۱/۱۵

در اولین جلسات آشنایی چه بگوییم؟

در جلسات اول آشنایی، ممکن است ندانید که قرار است از چه چیزهایی حرف بزنید. حرف زدن از آب و هوا، کار، دوستان مشترک و… شاید بتواند یک ربع از دیدار شما را پر کند. بعد از آن، صحبت به مسایل جدی می رسد که حتما باید برای مطرح کردن […]