۱۳۹۲/۰۲/۲۹

در بدن یک عاشق چه می گذرد؟

همه آنهایی که با هم ازدواج می کنند، دوست دارند زندگی شان دوام داشته باشد. دانش امروز نشان می دهد، احتمالا نوع عمل هورمون های ما در داشتن یک زندگی سعادتمند دخیل است هورمون هایی که احساس محبت و دیگر احساسات ارزشمند زندگی را به وجود می آورند. سال هاست […]