۱۳۹۲/۰۲/۱۱

استرس در دوران بارداری

استرس در دوران بارداری   در زمان بارداري تغييرات زيادي رخ مي دهد. بدن زن باردار، احساسات و شيوه زندگي او دست خوش تغيير و تحول قرار مي گيرد. ممكن است خانمهاي باردار با گرمي به استقبال اين تغييرات بروند اما اين تغييرات قادر هستند تا استرس هاي جديدي را […]