۱۳۹۵/۰۴/۱۹

رابطه جنسی در دوران عقد

 رابطه جنسی در دوران عقد درست است یا خیر دوران عقد فرصت مناسبی جهت شناخت بهتر و عمیق تر زن و مرد از یکدیگر و در نتیجه ورود به زندگی با تفاهمی بیشتر است، به عبارت دیگر دوران نامزدی دوران آشنایی تکمیلی است و یک ازدواج نیمه تمام محسوب می […]
۱۳۹۵/۰۲/۱۳

ضرورت آموزش رفتارهای پرخطر جنسی

نجام رفتارهای پرخطر جنسی، ناگهانی و اتفاقی نیست و زمینه های آن از دوران کودکی شکل گرفته و باعث بروز این رفتارها در نوجوانی و بزرگسالی می شود . رفتاری که به شیوع بیماری های خطرناکی چون ایدز منجر می شود.