۱۳۹۶/۰۱/۳۱

یک رابطه قوی با تکرار ۷ جمله ساده

یک رابطه سالم مستلزم تلاش زیاد و ملزوماتی برای قوی‌ و موثرتر نمودن آن است‎ طبق مقاله‌ایی که در مرکز دانشگاهی واشنگتن به چاپ رسید، روابط سالم بر پایه احترام متقابل، اعتماد و ارتباط موثر بنا شده‌ است. با این وجود، یک رابطه سالم مستلزم تلاش زیاد و ملزوماتی برای […]
۱۳۹۰/۰۵/۲۷

قبل از ازدواج بخوانید

موفقیت در ازدواج فقط بسته به این نیست که ما شخص مناسبی برای خود پیدا کنیم، بلکه در این است که ما خود نیز شخص مناسبی باشیم..!” لولاند فوستروود “ همین الآن به حالت بدنی خود دقت کنید. درچه وضعیتی هستید؟ آیا آگاهانه فرم بدن خود را در این وضعیت […]