۱۳۹۵/۰۱/۱۸

سنتی اما مدرن ازدواج کنید !

یکی از موضوعاتی که این روز ها کمتر به آن توجه می شود و اتفاقا یکی ازعوامل اصلی بروز طلاق و متارکه همسران جوان است، سبک نادرست ازدواج یا همان ازدواج های غیرسنتی یا مدرن است.