۱۳۹۵/۰۵/۲۶

ازدواج اجباری و خودکشی

ازدواج اجباری و خودکشی رابطه زیادی دارد شاید فکر میکنید که آنقدر زمانه عوض شده که دیگر خبری از اجبار در ازدواج نیست و جوانان خودشان دست به انتخاب میزنند، اما باید بگوییم که متاسفانه هنوز هم دخترانی هستند که به زور پای سفره عقد مینشینند. سرنوشت این دختران متفاوت […]
۱۳۹۲/۰۶/۱۳

ایده های جدید برای خود کشی همراه با تصویر (طنز)

ایده های جدید برای خود کشی همراه با تصویر (طنز) ایده های جدید برای خودکشی اگر موفق نشدید IF YOU ARE NOT SUCCEEDED : : : : : : : : : : : : : : : : : : ازدواج کنید