۱۳۹۲/۰۶/۲۵

عوارض مجرد بودن

عوارض مجرد بودن رئیس دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران با تشریح عوارض مجرد بودن جوانان در جامعه گفت: دلیل اصلی فراوانی طلاق در جامعه بی توجهی به انتخاب دقیق همسر است به همین دلیل شعار انتخاب دقیق ازدواج پایدار باید در اولویت برنامه های دستگاههای متولی قرار گیرد. به گزارش […]