۱۳۹۵/۰۳/۳۰

لحظه به لحظه زندگی در ماه خدا

مادرم پرسید: «به نظرت افطار چی بزارم؟ سوپ می خواید یا حلیم؟ غذا برنجی بزارم یا نونی؟»، آنقدر فکر کردم که مادرم با خنده گفت: «مسئله ریاضی نبودها. اینقدر فکر کردن نمی خواد». گفتم: «نه، به افطار و سحر فکر نمی کردم. به این فکر می کردم که چه کارهایی […]