۱۳۹۰/۰۵/۲۷

سلامت رابطه ی خود را بسنجید

سلامت رابطه ی خود را بسنجید درمان تمام امراض دنیا در خودتان نهفته است، آن را پیدا و خود را درمان کنید درمان ؛ ترس و استرس های بی مورد ( ترس های قبل از ازدواج، قبل از بارداری و…) افسردگی قبل و بعد از زایمان عذاب وجدان وجود تصاویر […]