۱۳۹۳/۰۳/۰۸

علائم هشدار دهنده پایان یک رابطه

  علائم هشدار دهنده پایان یک رابطه با تمام وجود معتقدم همه ما به نوعی می فهمیم چه وقت رابطه مان رو به پایان است اما بیشتر وقت ها این حادثه آنقدر برایمان سخت و سنگین است که به روی خودمان نمی آوریم.ما این را از درونمان احساس می کنیم […]