۱۳۹۵/۰۴/۲۳

مراحل ثبت عقد و ازدواج

بنام خالق عشق و محبت مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه آزمایشگاه: ۱) اصل شناسنامه عروس و داماد . ۲) دو قطعه عکس از عروس و دو قطعه از داماد(مجموعا ۴ قطعه). ۳) دو برگ فتوکپی از صفحه اول شناسنامه های عروس و داماد (مجموعا ۴ برگ). ۴) یک برگ فتوکپی از صفحه وسط شناسنامه […]