۱۳۹۱/۰۲/۲۵

همایش میزبان شایسته ملی

همایش میزبان شایسته ملی در تاریخ هجدهم شهریور ماه 1391 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای تهران برگزار می گردد.  در این همایش به عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری و ارتقاء سطح خدمات شهری با رویکرد شایسته سالاری در ارائه خدمات میزبانی در هتل ها و […]