۱۳۹۴/۰۱/۱۲

تصور از همسر مطلوب چطور ساخته می شود؟

در هر جامعه‌ای و بخصوص جوامعی كه در آن ازدواج و انتخاب همسر اهمیت زیادی دارد از جوانان انتظار می‌رود كه وقت قابل ملاحظه‌ای را به تفكر درباره ترسیم ذهنی ویژگی‌های همسر مطلوبشان اختصاص دهند برای بعضی ها تصویر همسر ایده آلشان واضح و روشن است و برای بعضی دیگر […]