۱۳۹۲/۰۲/۱۱

کارهایی که قبل از بارداری باید انجام دهید

روش زندگي شما، سلامت كودك و شما را تحت تاثير قرار مي دهد. با برنامه ريزي پيش از بارداري، مي توانيد اتفاقات را پيش بيني كنيد؛ در انتظار پيشامدهاي خوب باشيد و اگر واقعه ناخوشايند رخ داد براي مقابله با آن آماده باشيد. اغلب زنان زماني متوجه بارداري خود مي […]