۱۳۹۵/۰۲/۲۷

چطور یک نامزدی نافرجام را تمام کنید؟

بر هم خوردن نامزدی و نقش برآب شدن آرزوهایی که برای ازدواجتان داشتید، هیچ وقت آسان نیست اما بعضی وقت‌ها چاره دیگری ندارید. وقتی خانواده هم با شما هم عقیده اند و وقتی مشاور تشخیص می دهد مشکلات شما حل ناشدنی هستند و بعد از ازدواج رابطه تان خرابتر خواهد […]