۱۳۹۲/۰۲/۲۹

ژستهای عکس های دست جمعی

ژستهای عکس های دست جمعی و گروهی معمولا سه نوع عکس گروهی وجود دارد: عکس های رسمی با جمعیت زیاد، عکس های غیررسمی دوستان، و عکس های خانوادگی. در اینجا شما را با ایده های ساده ای برای گرفتن عکس های خوب آشنا می کنیم: 1.وقتی تعداد افراد زیاد باشد […]