۱۳۹۲/۰۶/۱۹

۸ عادتی که برای سلامتی خانمها مضراست

                 ۸ عادتی که برای سلامتی خانمها مضراست 1-پوشیدن کفش پاشنه بلند اغلب ما تصمیم می گیریم که در حین انجام کارهای روزانه هم کفش پاشنه بلند بپوشیم و این موضوع خبر بدی برای سلامتی ما خواهد بود . کفشهای پاشنه بلند بر وضعیت بدنی ما تاثیر می گذارد […]