۱۳۹۲/۰۲/۲۹

می دانید بدن شما دارای چه تیپی است؟ آزمون خودشناسی

با شناسایی مزاج خود سال 90 را بدون بیماری سپری کنید ( تیپی واتا ، تیپی پیتا ، تیپی کافا ) آزمون خود شناسی 1. فعالیت های روزانه خود را چگونه انجام می دهید الف: کارها و برنامه هایم را سریع و با شتاب انجام می دهم. ب: احساس می […]
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

تالار پذیرایی مهرماندگار – ۲۶ آذر۹۵

رزرو تالار پذیرایی مهرماندگار برای روز جمعه ۲۶ آذر۹۵ - شب مبعث . مشاهده اطلاعات کامل و تصاویر

تالار پذیرایی ماهان – ۱۸ آذر ۹۵

رزرو تالار پذیرایی پنج ستاره ماهان بتاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۵ - مشاهده اطلاعات و تصاویر

تالار پذیرایی ماهان -۲۰آذر ۹۵

رزرو تالار پذیرایی پنج ستاره ماهان بتاریخ ۲۰آذر ماه ۱۳۹۵ - مشاهده اطلاعات و تصاویر

تالار پذیرایی ماهان – ۲۹ آذر ۹۵

رزرو تالار پذیرایی پنج ستاره ماهان بتاریخ  ۲۹آذر ماه ۱۳۹۵ - مشاهده اطلاعات و تصاویر