۱۳۹۲/۰۲/۲۹

18 توصیه به مردها در منزل

1 در مقابل همسر خویش ، گرفتاری های روزانه و حوادث تلخ و ناگوار زندگی را با اخم و چهره عبوس مطرح نکنید. 2 هدیه دادن مهر و محبت را زیاد می کند به مناسبت های مختلف برای همسر خود هدیه ای هرچند کوچک خریداری و با چهره ای شاد […]