۱۳۹۲/۰۶/۱۹

40 نکته کوتاه برای تدام زندگی مشترک

اگر به همسر و دوام زندگی زناشویی خود علاقمند هستید، بد نیست این نکات را به خاطر بسپارید: ۱ – کم توقع باشیم؛ از همسرمان آن قدر انتظار داشته باشیم که بتواند به انتظارات پاسخ دهد. ۲ – گذشت کنید؛ مطمئنا زندگی بدون خطا نیست و هر کدام از ما […]