۱۳۹۲/۰۶/۲۰

9 خرافه در مورد بارداری

9 خرافه در مورد بارداری  یکی از مهم ترین مسائلی که ذهن مادران باردار به خصوص مادران جوان را در طول مدت بارداری درگیر می کند، شایعاتی است که از زبان افراد مختلف می شنوند. گاه به قدری این شایعات در نظر مادر قطعی و حتمی جلوه می کند که […]