– ۷تکنیک قاشق یخ

این روش سنتی هنوز هم بعضا جواب می‌دهد. یک قاشق یخ زده موجب خوابیدن پف چشم و سیاهی دور چشم می‌شود.

مجموعه پیشنهادی:  نکته های آرایشی

۸تغییر رژیم غذایی

تغییر رژیم غذایی مناسب که شامل کاهش نمک و کافئین مصرفی روزانه‌تان و افزایش آب، آهن و سبزیجات در رژیم غذایی شماست موجب بهبود سیاهی دور چشم می‌شود.