تالار وب

ازدواج و موانع آن

ازدواج و موانع آن

پس از بررسی و تحقیق مهمترین عاملی که باعث بالا رفتن سن ازدواج و موانع آن می‌‌شود ، موانع اقتصادی است که در متن اصلی تحقیق به بررسی و طبقه بندی و اهداف ازدواج و ارائه راهکارها خواهیم پرداخت تا شاید تاثیر گذار باشد.

بیان مسئله

زمان با رشد فیزیکى جسم, نیرومندتر مى شود و سرانجام به صورت میل و غریزه جنسى, ظهور و بروز پیدا مى کند. به همراه بلوغ جنسى, سایر غرایز خفته نیز در وجود جوان بیدار مى شود. بلوغ, عواطف و احساسات جوان را شکوفا مى کند, او را با دنیاى جدیدى آشنا مى سازد و جوان در خود احساس تازه اى را مى بیند.
غریزه جنسى, یک خواسته طبیعى است که باید به درستى و به طور صحیح به آن پاسخ داده شود, زیرا در غیر این صورت, اثرات نامطلوبى را در پى خواهد داشت. همان طور که نمى توان این خواسته طبیعى و خدادادى را نادیده انگاشت و یا آن را سرکوب کرد, چرا که باعث بروز بحران هاى روحى و اخلاقى در فرد مى شود, همان گونه نیز نمى توان آن را بى قید و شرط و آزاد گذاشت, زیرا آدمى را به منجلاب فساد اخلاقى مى کشاند و از راه صحیح زندگى خارج مى کند.منطقى نیست که بگوییم این میل, تنها براى لذت جویى و هوس رانى است, چرا که غرض خداوند از ایجاد این کشش و جاذبه جنسى, علاوه بر لذت جویى زن و مرد از یک دیگر, تولید و بقاى نسل, ایجاد مهر و محبت و آرامش و سکون روح و روان هریک از آنان است که با ازدواج میسر است.

فرضیات تحقیق

  1. ازدواج سلامت جسم وروان جوانان راتضمین می کند.
  2. سلامت جامعه متکی به داشتن خانواده سالم است.
  3. ازدواج راهی برای گریزازمشکلات روحی وجسمی وتکامل شخصیت است.
  4. دوام زندگی مشترک بستگی به انتخاب صحیح همسردارد.

اهداف تحقیق

  1. بررسی میزان تاثیرازدواج برسلامت جامعه
  2. بررسی تاثیر ازدواج بررفع مشکلات جسمی وروحی جوانان
  3. بررسی نقش انتخاب صحیح همسردردوام زندگی مشترک
  4. تاثیرازدواج برآرامش روحی جوانان

دیدگاهتان را بنویسید