تالار وب

از تیپ شخصیتی خود و اطرافیانتان مطلع شوید

از تیپ شخصیتی خود و اطرافیانتان مطلع شوید

تیپ۱: عالی طلب (کارمحور –  مقید به اصول اخلاقی و مسئول)
این افراد بیشتر با کمال گرایشان شناخته می شود.

تیپ۲: مهرطلب (امدادرسان – مشتاق برای برقراری ارتباط با دیگران – متمرکز بر مورد قبول دیگران واقع شدن)
این افراد غالبا با صفت مهربانی و مهرورزی شان شناخته می شوند.

تیپ۳: شهرت طلب (دارای اعتناد به نفس بالا – دارای حس موفقیت جویی – سعی در مفید موثر بودن)
این افراد غالبا با ابزار وجود کردن در یک جمع قابل شناسایی هستند.

تیپ۴: هنر طلب (خلاق –  رویاپرداز – فوق العاده حساس و احساسی)
هنر این تیپ افراد در همه جا قابل رویت می باشد.

تیپ۵: دانش طلب (مدام در حال کسب اطلاعات در همه زمینه ها – سعی در بی نیاز ساختن خویش از دیگران – عاشق خلوت کردن با خود و افکار خود)
لقب بچه خرخون معمولا به این تیپ افراد داده می شود

تیپ۶: عدالت طلب (دارای حس ششم قوی – خواهان حفظ امنیت “مالی، عاطفی، اجتماعی” – داشتن یک ترس درونی)
این تیپ افراد معمولا صفت شکاکی در آنها بارز است

تیپ۷: تنوع طلب (میل شدید به شادی و خوشی – هدفشان از زندگی فقط کسب لذت است – نگرششان به وقایع خوش بینانه است)
این افراد اب صفت شوخ طبعی و بذله گویی شان شناخته می شوند.

تیپ۸: قدرت طلب (میل شدید به داشتن استقلال در هر زمینه – کنترل روی محیط و فضای زندگی – نشان داتن واکنش های تند به دیگران برای اثبات قدرت خود)
این افراد معمولا ظاهری سخت و بی احساس دارند.

مجموعه پیشنهادی:  چند راهکار برای درمان پوست چرب

تیپ۹: صلح طلب (میانجی گر خوبی هستند – سازگار با هر شرایط- کاملا خونسرد)
این افراد معمولا با صفت تنبلی شان شناخته می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید