تالار وب

استقلال روانی چیست

استقلال روانی چیست

استقلال روانی چیست ؟ شاید اولین چیزی که توی ذهن بیشتر افراد می آید  جدا شن محیط زندگی باشه و یا خود محوری و کله شقی! البته این موارد هم یکی از بخش های استقلال است اما وجه اصلی استقلال دستیابی به استقلال روانی است، ومنظور از استقلال روانی این است که فرد برای اتخاذ تصمیم های خود بتواند به روان خویش مراجعه کرده وبر اساس معیارها وتوان های خود گزینه ای را انتخاب کند وبا درایت خویش مسیر تحقق را بپذیرد و نتایج حاصله را نیز کاملا قبول کند وبرای آن آمادگی مناسب داشته باشد.

استقلال روانی
استقلال روانی

نداشتن استقلال روانی

  • اگر فرد به استقلال روانی که در بالا توضیح دادیم نرسیده باشد مدام در جهت راضی کردن دیگران قدم برمیدارد ودر اثر این روند به مرور جاده روانی خود را گم میکند وکم کم از خود وانتخابها وسبک زندگی اش لذت نمیبرد ودر اثر این وضعیت دچار پرخاشگری شده ومدام دیگران را که با او آن گونه که وی توقع داشته همراهی نکرده اند را مسئول میداند و بر سر آنها فریاد میزند.
  • اگر این روند اصلاح نشود فرد به مرور اعتماد به نفس وعزت نفس خود را ازدست داده ودچار احساس خودکم بینی وبی ارزشی میشود وبه علت حس زخم خوردن از عدم همراهی دیگران با خودش دچار انزوا و حس تنهایی آزار دهنده میگردد وفکر میکند اگر با کسی معاشرت نکند راحت تر است.
  • اما حقیقت این است که وی مسیر تحلیل وضعیت را اشتباه رفته و الگوی وابستگی را با مشورت اشتباه گرفته وهمه این ها تواما وی را دچار چالشی آسیب زننده نموده است .
استقلال روانی
استقلال روانی

برای رهایی از این وضعیت شما باید ضعف های ریشه داری که در شما مدام پیام کافی نبودن برای زندگی را منتقل میکنند را کشف وبه کمک مدل خودشناسی پروفسور یونگ آنها را التیام بخشیده وسفر استقلال روانی خودتان را آغاز کنید.

استقلال روانی
استقلال روانی

دیدگاهتان را بنویسید