تالار وب

اگر در این ۱۹ مساله درگیر هستید.چراغ مغزتان را روشن کنید

اگر در این ۱۹ مساله درگیر هستید.چراغ مغزتان را روشن کنید

حتما با یک درمانگر صاحب صلاحیت مشاوره داشته باشید، خودشیفتگی هایتان به شما کمکی نخواهد کرد، بهتر است واقع بینی را تمرین کنید.

?۱٫  اگر در خانواده پدری و زندگی مجردی خود مسولیت کاری را به عهده نمی گیرید یادر مسئولیت محوله تعلل می ورزید.(به خاطر تنبلی و بی مسولیتی)لطفا ازدواج نکنید⚠️

?۲٫  اگر با پدر ,مادر ,برادر وخواهر خود(که به نظر شماغیر منطقی بوده یا اخلاق دلخواه شما را ندارند)ارتباط سازنده و راضی کننده ندارید و نتوانسته اید تعامل قابل قبولی ایجاد نمایید.(به خاطر عدم تعامل در ارتباط جمعی صحیح با دیگران :لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۳٫  اگر در زندگی ,مرتب شغل خودرا عوض کرده اید ,بادوستان زیادی به خاطر مشکلاتی قطع رابطه نموده اید رشته تحصیلی خود را تغییر داده یا ترک تحصیل کرده اید,علایق خودرا نیمه کاره رها کرده اید وثبات فکری ,احساسی ورفتاری ندارید .(به خاطر عدم ثبات فکری,احساسی,ورفتاری…لطفا ازدواج نکنید)⚠️
?۴٫  اگر به دنبال همسر مناسبی هستید به نحوی که در زندگی مشترکتان در اینده با هیچ گونه مشکلی مواجه نشوید و همه چیز بی نقص و کامل باشد (به خاطر خطای شناختی لطفا ازدواج نکنید)⚠️
?۵٫  اگردرپی کسب لذت و علایق خود، کارها و مسئولیتها ی تان بر دوش دیگران قرار می گیرد.(بخاطر لذت جویی افراطی وعدم مسُولیت پذیری:لطفا ازدواج نکنید)⚠️
?۶٫  اگر فقط منطق و طرز نگرش خویش را قبول دارید ودر برابر دیگران حالت دفاعی ویا حالت تهاجمی می گیرید وقادر به درک افکار و احساس و رفتار دیگران نیستید.(به خاطر واکنش دفاعی وخودبزرگ بینی …لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۷٫  اگرنقاط ضعف و نقاط قوت خودرا به صورت شفاف نمی بینید.(به خاطر عدم آگاهی …لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۸٫  اگر تاکنون با نظرات ,انتقادات وپیشنهادات دیگران,تغییری در رفتارهای شما ایجاد نشده است.(به خاطر عدم مدیریت خود یا  نبود خود مدیریتی :لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۹٫  اگر مسایل کاری شما مانع ارتباط دوستانه ,ارتباط بادوستان شما,مانع ارتباط صمیمی شما در خانواده(خانواده پدری) می شود یا مسایل ومشکلات شخصی شما در تمام حوزه های زندگی تان تاثیر می گذارد ودرهم تنیده میگردد.(به خاطر مشکل در تقسیم وظایف وتعارض نقش ها لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۱۰٫  اگر به هیچ وجه قادر به تغییر برنامه های از قبل طراحی شده خود نیستید(حتی اگر شرایط تغییر کند)و بسیار متعصب و خشک وغیر قابل انعطاف هستید.(به خاطر عدم انعطاف پذیری لازم و متعصب بودن لطفا ازدواج نکنید)⚠️

مجموعه پیشنهادی:  انواع ژست های عروس و داماد

?۱۱٫  اگر قادر به درک احساسات رفتار و افکار خانواده دوستان وهمکارانتان که متفاوت از شما عمل می کنند نمی
باشید.(به خاطر عدم آگاهی اجتماعی ازدواج نکنید)⚠️

?۱۲٫  اگر بیشتر به جای گوش دادن صحبت می کنید وبیشتر از آنکه سعی کنید دیگران را بفهمید سعی دارید که دیگران شما را درک کنند .(به خاطر عدم مدیریت رابطه لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۱۳٫  اگر بسیار هیجان طلب هستید و صرفا هیجانات شما را به سویی می کشاند و قادر به تعویق انداختن مخواسته های تان نیستید.(به خاطر هوش هیجانی پایین لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۱۴٫  اگر برای رفتار احساس وگفتار خود روش و برنامه ای ندارید و منفعلانه و واکنشی نسبت به دیگران عکس العمل نشان می دهید.(به خاطر رفتار بی تعقل ویا انعکاسی …مشکل در شیوه حل مساله …لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۱۵٫  اگر عادت دارید به جای حل مشکلات از آنها فرار کنید یا اجتناب بورزید ویا واکنش شما به حل مسایل بی تفاوتی هست.(به خاطر پاسخ اجتنابی به رویدادها لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۱۶٫  اگر در آیینه نگاه دیگران شما فردی غرغرو سرزنش گر وابسته و احساساتی بدبین گوشه گیر پرخاشگر دمدمی مزاج خود خواه گوشت تلخ غمگین یا تکانشی(کسی که یکباره بدون مقدمه واز روی احساسات دست به عمل ی می زند وپیامدهای آن را نمی سنجد)به نظر می آیید.(به خاطر اختلال شخصیت ورفتار نادرست لطفا ازدواج نکنید )⚠️

?۱۷٫  اگر فکر می کنید از میان چند میلیارد ساکنین کره زمین فقط وفقط یک شخص مناسب شماست وارزش ازدواج دارد ودر غیر اینصورت زندگی شما بی معنا شده وباید بمیرید یاتا آخر عمر مجرد بمانید.(به خاطر خطای شناختی عدم کنترل احساس وهوش هیجانی ضعیف لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۱۸٫  اگر بدون اینکه دقیقا خودرا ارزیابی کنید وبشناسید دنبال همسر مناسب می گردید.(به خاطر عدم شناخت خود لطفا ازدواج نکنید)⚠️

?۱۹٫  اگر از وضعیت فعلی تان راضی نیستید وبرای رهایی وفرار از موقعیت اقدام به ازدواج می کنید.(به خاطر مشکل در شیوه حل مسله لطفا ازدواج نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید