تالار وب

تالارپذیرایی لوکس ولیمه

نام مجموعه: تالارپذیرایی لوکس ولیمه
نام مدیریت:
آدرس: تهران، خیابان دماوند، نرسیده به بیمارستان بوعلی، جنب شهر کتاب نپتون، خیابان پتهنایی(کهن)، تالارپذیرایی لوکس ولیمه
تلفن: ۷۷۵۸۵۷۰۷ – ۷۷۵۸۵۷۶۶
ظرفیت: ۲۸۰

تالارهای پذیرایی شرق تهران

دیدگاهتان را بنویسید