تالار وب

تصورات اشتباه قبل ازدواج

تصورات اشتباه قبل ازدواج

تصورات اشتباه قبل ازدواج

عوضش می کنم !!!

تالار وب مرجع تالار های ایران

دخترهایی که در استانه ازدواج هستند پرسش های بسیاری در ذهنشان هست که تلاش می کنند پاسخی برای آن ها بیابند و تصوراتی که بسیاری از آن ها می تواند اشتباه باشد.
یکی از اشتباه هایی که بسیاری از دختران قبل از ازدواج مرتکب می شوند، اصرار به تغییر شخصیت طرف مقابل است. آنها فکر می کنند قبل از شروع زندگی باید به اصطلاح گربه را دم حجله کشت و برای این کار تلاش می کنند همسر آینده شان را با دعوا، قهر، خواهش و هر راه دیگری که می دانند عوض کرده و شبیه تصویر ذهنی خود کنند. آنها فکر می کنند هم شکل بودن و هم رنگ بودن، تضمینی برای ازدواج موفق است، اما اشتباه می کنند. اگر شما هم چنین فکری را در سر دارید، نباید فراموش کنید که شما و همسرتان، از دو خانواده و دو فرهنگ متفاوت هستید و هرگز نمی توانید دنیا را از یک دریچه ببینید. هر یک از شما تجربه ها و باورهای متفاوتی دارید و تا زمانی که در تعارض با هم قرار نگیرید و رابطه را با هم نسازید، تهدیدی متوجه شما نخواهدبود.

 

ازدواج می کنم تا زخم رابطھ شکست خورده ام خوب شود

ممکن است که  فرد تصمیم بگیرد که  با ازدواج رابطه یا رابطھ ھای شکست خورده خود را التیام دھد که  باز ھم این نوعی فرار از مشکلات قبلی بدون حل و فصل آنھاست. روان شناسان ھم پیامدھای مناسبی را برای چنین ازدواج ھایی پیش بینی نمی کنند.

ازدواج راهی برای خوشبختی و سعادتمندی است

گاهی افراد انتظارات کمال گرایانه و غیرواقعی از ازدواج دارند؛ چراکه خوشبختی خود را با تکیه‌بر کس دیگری تعریف کرده‌اند. این افراد عموماً زمانی که  با مشکل مواجه می‌شوند، به جای برخورد منطقی با مشکل و حل مسئله، ناامید و سرخورده می‌شوند و با خود می‌گویند چه  می‌خواستیم و چه  شد؟!

اگر با فلانی ازدواج کنم خوشبخت می‌شوم ولا غیر!

خوشبختی یک احساس درونی ست که  به شخص یا شیء خاصی بستگی ندارد. هنگامی که  فرد این خوشبختی را صرفاً به یک شخص گره می‌زند، پس از ازدواج متوجه می‌شود که  اشتباه کرده است. اگر با چنین فردی ازدواج کند، خیلی زود می فھمد این فرد ھم مانند دیگران بوده و صرفاً به خاطر جذابیت، نیازھای عاطفی و جنسی و دسترسی به او تن به این ازدواج داده است. بعد از عادی شدن
ارتباط ھم متوجه می‌شود که  خوشبختی فرا تر از این فرد خاص بوده است. اگر با فرد دیگری ھم ازدواج کند ھر مشکل و دردسری که
در ھمه زندگی ھا کم و بیش وجود دارند (به اشتباه) به این مسئلھ ربط می دھد که  با فلانی ازدواج نکردم و ھمیشه به سادگی ھر شکستی را در زندگی به عدم وصال بهآن فرد خاص نسبت می دھد و از حل منطقی مشکلات سرباز می‌زند.

 

دیدگاهتان را بنویسید