تالار وب

تفاوت زندگی مشترک با دوستی

تفاوت زندگی مشترک با دوستی

بعضی به اشتباه بعد از تجربه رابطه های دوستانه و احساسی به گمان اینکه ازدواج هم دقیقا همان گونه است وارد زندگی مشترک می شوند. اما باید بدانید که تفاوت زندگی مشترک با دوستی بسیار زیاد است. دنیای دوستی دنیای رویاها و ایده آل هاست در حالیکه زندگی مشترک دنیایی کاملا حقیقی و ملموس است .دنیایی که در آن خوبی ها و بدی ها در کنار یکدیگر است و تنها می توان با تلاش و کوشش و صبوری دنیای ایده آلی ساخت. اما دنیای دوستی های احساسی سراسر شیرینی ، امید و شرایط مطلوب است.

اینجا مرد یا زن مورد علاقه ات کاملا دراختیار توست

برای با تو بودن به اندازه کافی فرصت دارد تنها به تو می اندیشد و به همه خواسته هایت تن در می دهد. زن مورد علاقه ات به همان گونه است که تو می خواهی ، تنها به فکر توست و برای رضایت و خوشنودیت تلاش می کند اینجا تعهد و مسوولیتی وجود ندارد و ممکن است با کوچکترین مشکل رابطه از هم بپاشد و ضربه احساسی بدی به یک یا هر دو طرف وارد نماید پس رابطه پایدار نیست و تضمینی برای ادامه ندارد.

اما در زندگی مشترک چون با واقعیت سروکار دارد همه چیز جای خود را دارد غم و شادی ؛ درد و آرامش ؛ رنج‌ و آسایش و… همه با همند
زندگی مشترک پایدار است و همراه با تعهد و مسوولیت پذیری بسیار بالا و دو جانبه . رسمی وقانونیست .احتمال تولد فرزند را دارد و تعهدات نسبت به او تا پایان عمر

دیدگاهتان را بنویسید