تالار وب

تکنیک های بهبود روابط

تکنیک های بهبود روابط

نام تکنیک : برد – برد: این تکنیک دو مرحله دارد.زمانی که از شما انتقاد می شود، ابتدا کاری کنید که او پیروز شود و سپس در ادامه شما پیروز شوید. یعنی:برد – برد. در این مقاله درباره تکنیک های بهبود روابط مثال هایی از این تکنیک زده ایم که میتوانید در ادامه بخوانید.

تکنیک های بهبود روابط
تکنیک های بهبود روابط

مثال ۱

زن(انتقاد) :چرا میوه خراب خریدی؟

  • مرد : ببخشید تو راست میگی خوب نیستن، برای اومدن خونه عجله داشتم نتونستم برم از جای خوب بخرم.
  • توضیح : مرد در مرحله اول خودش را مقصر نشان داد(برد زن) و در مرحله دوم در دفاع از خود استدلال آورد(برد مرد). یعنی :برد – برد.

مثال ۲:

مرد(انتقاد) : چرا لباس رو سوزاندی؟

  • زن : ببخشید، بی دقتی کردم، خیلی باید مواظب می بودم. البته اتو هم خراب شده و باید تعمیر بشه و قرار شد که یک اتوی نو بخری یا اینکه تعمیر بشه که فراموش کردی. چندین بار تذکر داده بودم در این باره.
  • توضیح : زن در مرحله اول مرد را برنده نشان داد، اما در مرحله دوم از خود دفاع کرد. یعنی برد – برد.

مثال ۳

مرد(انتقاد) :چرا اینقدر دیر آمدی؟

  • زن : ببخشید، خیلی دیر شد، همش ناراحت بودم و فکر تو بودم که دیر نشه.اما واقعا خیابان شلوغ بود و توی ترافیک گیر کردم و قبلش هم توی نانوایی زیاد معطل شد
  • توضیح : زن در مرحله اول مرد را برنده می کند و سپس خودش را برنده نشان می دهد. یعنی برد – برد

برای اینکه یک ازدواج خوب داشته باشید باید ویژگی های یک ازدواج قوی را بشناسید تا بتوانید زندگی مشترک خود را بهبود ببخشید.

دیدگاهتان را بنویسید